گفتار درمانی

کلینیک تخصصی گفتاردرمانی (مرکز قم)

کلینیک تخصصی گفتاردرمانی (مرکز قم)

کلینیک تخصصی گفتاردرمانی (مرکز قم) انجام خدمات تخصصی گفتاردرمانی در پیشگیری، ارزیابی و درمان : اختلالات رشدی زبان (اختلالات گفتارو زبان، ناشی از آسیب شنوایی، عقب ماندگی ذهنی، اتیسم و ….) اختلالات تلفظ صداهای گفتاری تاخیر گفتاری (Late-Talker) اختلالات روانی گفتار ( لکنت ، کلاترینگ، ناروانی های دوران کودکی ) اختلالات صوت (اختلالات صدا ناشی…