هوش

سیستم ارزیابی وینا (VIENNA TEST SYSTEM)

سیستم ارزیابی وینا (VIENNA TEST SYSTEM)

سیستم ارزیابی وینا (VIENNA TEST SYSTEM) سیستم آزمون وینا VTS، یکی از اولین ابزارهای ارزیابی روانشناختی کامپیوتری است. بالاترین حد عینیت‌گرایی و دقت ممکن را تضمین می‌کند از جمله جنبه‌هایی که با آزمون‌های معمولی مداد و کاغذی قابل سنجش نمی‌باشند نمره‌گذاری سریع و دقیق نتایج آزمون است. سیستم ارزیابی وینا، نوعی سیستم استاندارد و جامع…