بازتوانی شناختی (CRT)

بازتوانی شناختی (CRT)

بازتوانی شناختی (CRT)

بازتوانی شناختی رایانه ای(CRT)   عملکردهای شناختی مغز، طیف گسترده‌ای از ظرفیت‌های رفتاری و فرآیندهای شناختی را در برمی‌گیرد که شامل استدلال کلامی، حل مسأله، برنامه‌ریزی، ترتیب‌گذاری، توانایی حفظ توجه، بهره‌مندی از بازخوردها، عملکرد چند تکلیفی، انعطاف‌پذیری شناختی و توانایی اداره موقعیت‌های جدید می‌باشد. بخش دیگری از عملکرد های شناختی، شناخت اجتماعی است که بیشتر…