ارزیابی و تست

نوار کمی مغز (QEEG)

نوار کمی مغز (QEEG)

نوار کمی مغز(QEEG) استفاده از نوار مغزی برای بررسی آسیبهای مغزی امروزه در کشور ما یک روش آشنا و فراگیر می باشد. اما این روش تنها برای شناسایی آسیب های ساختاری مغز کاربرد دارد و در مورد وضعیت کارکردی مغز نمی تواند اطلاعاتی به ما بدهد. از طرفی، روش های مورد استفاده در در بررسی…

آزمون های روان سنجی

آزمون های روان سنجی

سیستم ارزیابی وینا(VIENNA)   سیستم ارزیابی وینا، نوعی سیستم استاندارد و جامع برای ارزیابی مولفه های شناختی می باشد که در حیطه های مختلف پژوهشی، بالینی (کلینیکی) و حیطه های مختلف دیگر کاربرد دارد. این مجموعه دارای آزمون های متعددی بوده و به بررسی مولفه های از قبیل توجه و تمرکز، یادگیری، حافظه، هوش، توانایی…

سیستم ارزیابی وینا (VIENNA TEST SYSTEM)

سیستم ارزیابی وینا (VIENNA TEST SYSTEM)

سیستم ارزیابی وینا (VIENNA TEST SYSTEM) سیستم آزمون وینا VTS، یکی از اولین ابزارهای ارزیابی روانشناختی کامپیوتری است. بالاترین حد عینیت‌گرایی و دقت ممکن را تضمین می‌کند از جمله جنبه‌هایی که با آزمون‌های معمولی مداد و کاغذی قابل سنجش نمی‌باشند نمره‌گذاری سریع و دقیق نتایج آزمون است. سیستم ارزیابی وینا، نوعی سیستم استاندارد و جامع…

آزمون بررسی یکپارچه عملکرد دیداری شنیداری (IVA)(تست توجه و تمرکز و بیش فعالی-نقص توجه)

آزمون بررسی یکپارچه عملکرد دیداری شنیداری (IVA)(تست توجه و تمرکز و بیش فعالی-نقص توجه)

آزمون بررسی یکپارچه عملکرد دیداری شنیداری (IVA)(تست توجه و تمرکز و بیش فعالی-نقص توجه) IVA، یک آزمون پیوسته دیداری شنیداری ۱۳ دقیقه ای است که دو عامل اصلی یعنی کنترل واکنش و توجه را مورد ارزیابی قرار می دهد. آزمون IVA+PLUS بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-IV تدوین شده و به تشخیص…