مهر ۱۳۹۶

درمان ترک سیگار در کلینیک تخصصی روانپزشکی دکتر رحیمی(قم)

درمان ترک سیگار در کلینیک تخصصی روانپزشکی دکتر رحیمی(قم)

درمان ترک سیگار در کلینیک تخصصی روانپزشکی دکتر رحیمی(قم)   بسته درمانی ترک سیگار شامل: ۱-هیپنوتیزم ۲-دارو ۳-مشاوره و رواندرمانی ************************************************************************************ آدرس:قم-میدان سعیدی-بلوار نیروی هوایی-کوچه اول-ساختمان پزشکان کیمیا-طبقه پنجم تماس:۳۶۷۰۰۹۳۶-۰۲۵ و ۰۹۱۹۲۹۳۰۵۰۰

درمان اضطراب در کلینیک تخصصی روانپزشکی دکتر رحیمی (قم)

درمان اضطراب در کلینیک تخصصی روانپزشکی دکتر رحیمی (قم)

درمان اضطراب در کلینیک تخصصی روانپزشکی دکتر رحیمی(قم): درمان انواع اضطراب ( اضطراب منتشر–اضطراب اجتماعی–ترس(فوبیا)–پانیک–اضطراب جدایی کودک) بسته درمانی اضطراب شامل: ۱-دارو ۲-مشاوره و رواندرمانی ۳-تحریک الکتریکی مغز(TDCS) 4-هیپنوتیزم ۵-نوروفیدبک ************************************************************************************ آدرس:قم-میدان سعیدی-بلوار نیروی هوایی-کوچه اول-ساختمان پزشکان کیمیا-طبقه پنجم تماس:۳۶۷۰۰۹۳۶-۰۲۵ و ۰۹۱۹۲۹۳۰۵۰۰

درمان افسردگی در کلینیک تخصصی روانپزشکی دکتر رحیمی(قم)

درمان افسردگی در کلینیک تخصصی روانپزشکی دکتر رحیمی(قم)

درمان افسردگی درکلینیک تخصصی روانپزشکی دکتر رحیمی(قم):   بسته درمانی افسردگی شامل: ۱-دارو ۲-مشاوره و رواندرمانی ۳-تحریک الکتریکی مغز(TDCS) 4-هیپنوتیزم ************************************************************************************ آدرس:قم-میدان سعیدی-بلوار نیروی هوایی-کوچه اول-ساختمان پزشکان کیمیا-طبقه پنجم تماس:۳۶۷۰۰۹۳۶-۰۲۵ و ۰۹۱۹۲۹۳۰۵۰۰